Една работна задача на механичар на 737 Печати
Четврток, 18 Јануари 2007 11:17

737Доста интересна но непозната тема. Одржувањето на еден воздухоплов е еден од најважните услови кои мораат да се исполнат пред секој лет. Еве како изгледа едно одржување на 737 низ видео од 7 минути.